It looks like you are visiting our website from within the U.S.

The securities mentioned on this website are not being offered, and will not be sold, within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person. Hence, we cannot grant access.

If you are not accessing the website from within the U.S., please contact us for support.
In order to investigate the issue, please provide your geographical location and the time when you tried to access this website.

  • Netherland: 0800 - 0221864 / infomarkets@gs.com
  • Belgium: 0800 - 81963 / infomarkets@gs.com
  • Germany: 0800 - 6746367 / zertifikate@gs.com
  • Switzerland: 044 - 2241144 / swisswarrants@gs.com

Witamy w świecie produktów

strukturyzowanych Goldman Sachs

Goldman Sachs Group, Inc.

jest wiodącą globalną firmą działającą w obszarze bankowości inwestycyjnej, papierów wartościowych i zarządzania inwestycjami, która świadczy szeroki zakres usług finansowych dla znaczącej i zróżnicowanej bazy klientów, w skład której wchodzą korporacje, instytucje finansowe, rządy i osoby fizyczne. Założona w 1869 roku firma ma siedzibę w Nowym Jorku i utrzymuje biura we wszystkich głównych centrach finansowych na całym świecie.

Unless otherwise indicated the data source for Goldman Sachs products is Goldman Sachs.
Language: en | pl
Version: 0.9.22